Nieuws

565 nieuwsberichten

Kabinetsreactie op het advies 'Onbeperkt houdbaar'

13 November 2013 - De reactie van het kabinet op het advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid' (mei 2013) is opgenomen in de Kamerbrief, (31 oktober 2013) van de staatssecretaris Dijksma (EZ) over de tussenbalans van het natuurbeleid. Zij ziet het advies als een belangrijke ondersteuning van de ontwikkelingen in het natuurbeleid.

Advies ‘Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland’

31 October 2013 - Vandaag heeft de raad zijn briefadvies 'Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland' aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De raad concludeert in zijn advies dat regering en parlement Europees landbouwgeld gericht moeten inzetten voor innovatie en verduurzaming van boerenbedrijven. Alleen zo kan een gezonde toekomst voor de Nederlandse…

Debat ‘De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen’

30 October 2013 - Het verslag van het debat over de (on)zekerheden in woningbehoefteramingen dat op 13 september jl. werd gehouden in Utrecht is nu beschikbaar via de Rli-website. De Rli organiseerde deze bijeenkomst op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Aan de orde kwamen zowel de huidige praktijk van vervaardiging en gebruik van de prognoses als ook mogelijkheden om…

Alderstafel Schiphol voorbeeld van regionaal arrangement

9 October 2013 - Het advies 'Sturen op samenhang' over governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam geeft richting aan een nieuwe rol en verantwoordelijkheid van het Rijk. Het nieuwe Aldersadvies 'Accoord luchtvaartsector, omwonenden en overheden' is een mooi voorbeeld van een regionaal arrangement. Het toont wat er moet en wat er kan gebeuren in de regio.

Presentatie Advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’

7 October 2013 - Vandaag heeft de Rli zijn advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last' tijdens een symposium in Den Haag gepresenteerd. De raad concludeert in zijn advies dat de economische groei kan worden bevorderd door ander logistiek beleid. Als de logistiek goed inspeelt op nieuwe trends kunnen economische kansen worden verzilverd.

Aankondiging advies: ‘Kansen in Europees landbouwbeleid voor innovatie en versnelde verduurzaming landbouw’

7 October 2013 - Een briefadvies over hoe het Europees landbouwbeleid benut kan worden bij de versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw door innovatie en versnelde verduurzaming, verwacht de raad in oktober/november uit te brengen. Dit advies bouwt voort op de eerdere Rli-adviezen 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw' uit 2011 en het advies '…

Rli-werkprogramma 2014-2015

1 October 2013 - Het Rli-werkprogramma 2014-2015 is op 27 september 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Sturen op samenhang, governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam

13 September 2013 - Vandaag heeft de raad het advies Sturen op samenhang, governance in de metroplitane regio Schiphol/Amsterdam' gepubliceerd. Het versterken van de internationale concurrentiepositie van de regio én van Nederland is van groot belang en daarvoor is de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de metropoolregio rondom Schiphol en Amsterdam noodzakelijk. De regio Schiphol-…

Debat: De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen

11 September 2013 - Op 13 sept. organiseert de Rli het debat: 'De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen', op verzoek van het directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder leiding van Annemieke Nijhof (raadslid) gaan vertegenwoordigers van bouwwereld, bestuur, kennisinstituten en namens de raad Pieter Hooimeijer met elkaar in debat. Onderwerp is…