Nieuws

483 nieuwsberichten

Tijd voor waterveiligheid

nieuws
16 september 2011 - Het advies 'Tijd voor waterveiligheid' is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: .....

Tijd voor waterveiligheid

nieuws
15 september 2011 - Op 15 september 2011 brengen de raden advies uit over een strategie voor overstromingsrisicobeheersing. Het advies ‘Tijd voor waterveiligheid’ zal tijdens een minisymposium .....

Uitnodiging presentatie advies‘Tijd voor waterveiligheid’

nieuws
30 augustus 2011 - Uitnodiging voor presentatie van advies 'Tijd voor waterveiligheid’ aan de directeur-generaal Ruimte en Water (Ministerie I&M). De aanbieding vindt plaats tijdens een .....

Aankondiging aanbieding advies "Een Zee van mogelijkheden"

nieuws
25 juli 2011 - Het advies "Een Zee van mogelijkheden" zal op 28 september '11 tijdens de directeurenconferentie van het IDON aan staatssecretaris Atsma, van het Ministerie van I&M, worden .....

Kabinetsreactie op briefadvies over EuropeesLandbouwbeleid (GLB)

nieuws
18 juli 2011 - Op 13 juli 2011 heeft het kabinet zijn reactie op het briefadvies ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw’ verzonden aan de Tweede .....

Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid

nieuws
7 juli 2011 - Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid Op 7 juni 2011 presenteerden de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het briefadvies ‘Het Europees .....

Open deuren, dichte deuren

nieuws
16 juni 2011 - Op 16 juni 2011 hebben de raden het advies 'Open deuren, dichte deuren. Middeninkomensgroepen op de woningmarkt' uitgebracht.

Mariene strategie

nieuws
16 juni 2011 - In september komen de raden met een advies over Mariene Strategie.

Intelligent versnellen van de duurzame energietransitie

nieuws
16 juni 2011 - In september brengen de raden advies uit over de transitie naar een duurzame energiehuishouding

Briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid

nieuws
8 juni 2011 - Op 8 juni 2011 hebben de raden een briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid uitgebracht.