Nieuws

551 nieuwsberichten

Reactie staatssecretaris Dijksma (EZ) op advies ‘Onbeperkt houdbaar’

13 June 2013 - Staatssecretaris Dijksma (EZ) geeft haar reactie op het onderdeel agrarisch natuurbeheer uit het advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’. De reactie is opgenomen in haar brief aan de Tweede Kamer met de beschrijving van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (6 juni 2013). Dit stelsel is samen met IPO/provincies ontwikkeld in nauwe afstemming met LTO, koepels van agrarisch…

Annemieke Nijhof lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

23 May 2013 - Het kabinet stemt in met de voordracht Annemieke Nijhof te benoemen tot lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’

16 May 2013 - In zijn advies ‘Onbeperkt houdbaar’ concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak voor natuur, vasthouden aan langetermijndoelen, uitgaan van de kracht van de natuur, verbinden van natuur met andere maatschappelijke doelen zoals gezondheid en waterveiligheid, ruimte voor maatschappelijke…

Aanbieding advies "Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid"

8 May 2013 - Op 16 mei 2013 presenteert de Rli zijn advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid'. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken neemt het advies tijdens deze bijeenkomst in ontvangst. In zijn advies geeft de raad aanbevelingen voor vernieuwing van het natuurbeleid en legt daarbij de nadruk op effectiviteit en maatschappelijk draagvlak. De raad doet…

Ruimte voor duurzame landbouw

20 March 2013 - In zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. De oplossing van deze dilemma's moet volgens de raad gevonden worden in een versnelde verduurzaming en voortgaande innovatie. De raad geeft tevens zijn visie op het maatschappelijk en politiek debat over de toekomst van de land- en tuinbouw. Het debat zit vast. Een…

Rli start met advies over Governance Schipholregio

28 February 2013 - De Rli start met zijn advies over governance in de Schipholregio. Dit advies is gevraagd door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Bij de voorbereiding van de Structuurvisie Mainport, Amsterdam, Schiphol, Haarlemmermeer (SMASH) is er behoefte aan advies over de wijze waarop het Rijk de ruimtelijk economische ontwikkeling van de mainport Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam kan…

Aanbieding advies 'Ruimte voor duurzame landbouw'

28 February 2013 - Op 20 maart 2013 presenteert de Rli zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’. In zijn advies schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. De oplossing van deze dilemma's moet volgens de raad gevonden worden in een versnelde verduurzaming en voortgaande innovatie. Sharon Dijksma, staatssecretaris Ministerie van Economische Zaken, neemt het advies in…

De halalwoning als probleem? Over het maken van problemen als tijdverdrijf

11 February 2013 - De halalwoning als probleem? Ingezonden artikel van Pieter Hooimeijer en Vincent Smit in het Parool van 7 feb. 2013.

De raad nodigt u uit om mee te denken over advies ‘Logistieke kracht van Nederland’

10 January 2013 - Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de Rli uw inbreng. Het adviestraject is in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en parlement optimaliseren. TNO heeft in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur gekeken naar de effecten van internalisering van externe kosten. Daarvoor zijn vier scenario’s uitgewerkt: Het internaliseren…

Rli start voorbereiding advies over integraal toezicht BRZO-bedrijven

10 January 2013 - De Rli is op eigen initiatief gestart met een advies over integraal toezicht bij BZRO-bedrijven. Incidenten hebben tot een discussie geleid over toezicht en handhaving bij een specifieke categorie bedrijven, de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). Het betreft bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen waarbij een incident verstrekkende gevolgen kan hebben voor…