Nieuws

472 nieuwsberichten

Rli brengt op 14 oktober advies uit over het Nationaal Groeifonds

nieuws
16 september 2021 - De Rli verwacht op 14 oktober 2021 zijn advies over de bijdrage van het Nationaal Groeifonds aan een duurzaam economisch verdienvermogen uit te brengen.

Invitation webinar: Towards net-zero: Sound policies need better science

nieuws
14 september 2021 - EEAC and IEEP are organising a joint webinar at 20 September 2021 on the role of scientific advice in policymaking, and how science can be used in the context of European climate .....

Startbijeenkomst advies ‘Kernenergie’- 28 september 2021

nieuws
14 september 2021 - Deze startbijeenkomst is het begin van een uitgebreide consultatieperiode waarin de raad in gesprek gaat met uiteenlopende partijen.

Kabinetsreactie op advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

nieuws
13 juli 2021 - Op 30 juni 2021 stuurden de minister en staatssecretaris van IenW, mede namens de minister van BZK, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Naar een integraal .....

Rli start met advies over de bijdrage van het Nationaal Groeifonds

nieuws
29 juni 2021 - Hoe kan de economische groeisprong die het groeifonds beoogt optimaal verbonden worden met de transitieopgaven in de fysieke leefomgeving?

Startnotitie ‘Kernenergie: van polarisatie naar gesprek’ nu online

nieuws
29 juni 2021 - Hoe komen we van een gepolariseerd debat tot een open gedachtenwisseling? Stellingen ‘vóór’ of ‘tegen’ kernenergie worden snel betrokken en er lijkt weinig sprake van .....

Samenstelling raadscommissie Rli-advies kernenergie bekend

nieuws
21 juni 2021 - De raadscommissie die het advies over kernenergie voorbereidt bestaat uit twee leden van de Rli en drie externe leden.

Minister IenW beantwoordt vragen over kabinetsreactie advies ‘Groen uit de crisis’

nieuws
8 juni 2021 - De Eerste Kamer heeft vragen gesteld over de kabinetsreactie op het advies van de Rli 'Groen uit de crisis'

Rli start advies over kernenergie

nieuws
8 juni 2021 - Kernenergie staat volop in de belangstelling als één van de mogelijkheden binnen de energietransitie. De raad is gevraagd hier advies over uit te brengen.

Reactie minister LNV op Rli-brief over waardedaling veenweidegebieden en nadeelcompensatie’

nieuws
7 juni 2021 - Naar aanleiding van een technische briefing aan de vaste commissie LNV over zijn advies 'Stop bodemdaling in veenweidegebieden' gaf de Rli een nadere toelichting.