Nieuws

433 nieuwsberichten

Online presentatie advies Toegang tot de stad- uitnodiging

nieuws
9 oktober 2020 - Op 15 oktober 2020 van 16:00-17.15 uur organiseert de Rli een online presentatie van het advies ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel .....

Positief kabinetsoordeel over functioneren Rli in de periode 2016-2020

nieuws
9 oktober 2020 - Het kabinet heeft op 28 september 2020 de onafhankelijke evaluatie van de Rli over de raadsperiode 2016-2020 aangeboden aan het parlement.

Online bijeenkomst over verbetering internationaal personenvervoer gemist?

nieuws
9 oktober 2020 - Bekijk de livestream van het debat op 18 september 2020, de bijdragen van de sprekers en het verslag.

Advies Toegang tot de stad- stad voor steeds minder mensen toegankelijk

nieuws
1 oktober 2020 - Op 1 oktober 2020 heeft de Rli zijn advies uit ‘Toegang tot de stad' uitgebracht.

Kabinetsreactie op advies ’Verzet de wissel’

nieuws
30 september 2020 - Op 28 september 2020 stuurde staatssecretaris Van Veldhoven van IenW de kabinetsreactie op het advies naar de Tweede Kamer.

CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

nieuws
17 september 2020 - Resultaten en bijdragen online bijeenkomst 3 september 2020

Rli brengt advies uit over de toegang tot de stad

nieuws
17 september 2020 - Op 1 oktober 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’.

Uitnodiging online event over een internationale corridoraanpak voor het Europese spoor, en steun voor brief adviesraden ‘Improving international passenger rail’

nieuws
3 september 2020 - Op 18 september 2020 organiseert de Rli een internationaal online event over een Europese corridoraanpak, een van de belangrijkste aanbevelingen uit de brief aan de Europese .....

Rli brengt advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ uit

nieuws
3 september 2020 - Op 3 september 2020 heeft de raad zijn advies aangeboden aan de ministers van BZK en LNV.

Rli brengt advies uit over bodemdaling in veenweidegebieden

nieuws
17 augustus 2020 - Op 3 september 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’. Het advies wordt aangeboden aan de ministers BZK en .....