Nieuws

323 nieuwsberichten

André van der Zande wordt nieuw lid van de Rli

26 april 2018 - Prof. dr. A.N. (André) van der Zande wordt lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voordracht van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De benoeming geldt voor de peri ...

Advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’

18 april 2018 - Op 18 april 2018 heeft de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het advies stelt de raad dat het leven in de stad een stuk g ...

Aankondiging advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta’

17 april 2018 - De Rli is gestart met het advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta’. De Rli focust hierbij op de nationale opgaven klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en voedseltransitie. Deze duu ...

Aankondiging symposium ‘van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’- 30 mei 2018- Save the date!

30 maart 2018 - Op woensdagmiddag 30 mei 2018 organiseert de Rli het symposium ‘van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’. Tijdens dit symposium discussiëren we over de bevindingen en aanbevelingen uit het advies ‘van B naar Anders; Investeren in mobi ...

Advies Duurzaam en gezond: Klimaatopgave vraagt nieuw voedselbeleid

30 maart 2018 - Op 3 april 2018 heeft de Rli zijn advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ aangeboden aan minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS). De Rli concludeert in zijn advies dat de klimaatopgave op lange termijn onverm ...

Uitnodiging conferentie ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ op 24 april 2018

29 maart 2018 - Discussieer mee over de kwetsbaarheden die de digitalisering van de stroomvoorziening met zich meebrengt. Wat zijn de gevolgen en risico’s en welke stappen zijn nodig? Om de aanbevelingen van het advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ verder u ...

Advies: Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk

15 maart 2018 - Vandaag heeft de Rli zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ uitgebracht. De raad concludeert dat de voortschrijdende digitalisering van de stroomvoorziening haar kwetsbaar maakt. Het kabinet moet daarom investeren in kennis om samen met d ...

Rli komt met ongevraagd advies over de overheidsrol in de verduurzaming van de energie-intensieve industrie

15 maart 2018 - De Rli neemt het initiatief voor een ongevraagd advies over de vraag welke rollen de rijksoverheid kan vervullen bij het realiseren van de transitie naar een duurzame economie en welke verhouding tussen overheid en markt daarbij past. De raad neemt de ene ...

Aankondiging advies over voedselbeleid ‘Duurzaam en gezond’

14 maart 2018 - Op 3 april presenteert de raad zijn advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt het advies in ontvangst. De klimaatopgave brengt de komende decennia grote veranderin ...

Uitnodiging aanbieding advies ‘De stad als gezonde habitat’- 18 april 2018

14 maart 2018 - Op 18 april 2018 presenteert de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’. Het advies wordt tijdens een publieke bijeenkomst in Den Haag overhandigd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrel ...

Pagina's