Nieuws

439 nieuwsberichten

Advies Toegang tot de stad- stad voor steeds minder mensen toegankelijk

nieuws
1 oktober 2020 - Op 1 oktober 2020 heeft de Rli zijn advies uit ‘Toegang tot de stad' uitgebracht.

Kabinetsreactie op advies ’Verzet de wissel’

nieuws
30 september 2020 - Op 28 september 2020 stuurde staatssecretaris Van Veldhoven van IenW de kabinetsreactie op het advies naar de Tweede Kamer.

CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

nieuws
17 september 2020 - Resultaten en bijdragen online bijeenkomst 3 september 2020

Rli brengt advies uit over de toegang tot de stad

nieuws
17 september 2020 - Op 1 oktober 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’.

Uitnodiging online event over een internationale corridoraanpak voor het Europese spoor, en steun voor brief adviesraden ‘Improving international passenger rail’

nieuws
3 september 2020 - Op 18 september 2020 organiseert de Rli een internationaal online event over een Europese corridoraanpak, een van de belangrijkste aanbevelingen uit de brief aan de Europese .....

Rli brengt advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ uit

nieuws
3 september 2020 - Op 3 september 2020 heeft de raad zijn advies aangeboden aan de ministers van BZK en LNV.

Rli brengt advies uit over bodemdaling in veenweidegebieden

nieuws
17 augustus 2020 - Op 3 september 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’. Het advies wordt aangeboden aan de ministers BZK en .....

Derde zittingsperiode 2020-2024 Rli officieel van start

nieuws
1 augustus 2020 - Maak kennis met de raadsleden en drie junior-raadsleden, die de raad heeft aangesteld.

Advies over bodemdaling

nieuws
30 juli 2020 - Op 3 september 2020 brengt de Rli zijn advies uit over bodemdaling in veenweidegebieden. Welke keuzes moeten worden gemaakt om de negatieve effecten van bodemdaling tegen te gaan .....

Bijeenkomst: CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

nieuws
28 juli 2020 - Uitnodiging voor de bijeenkomst op 3 september 2020 georganiseerd door Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Minaraad), Rli en de Nederlandse Ambassade in België