Nieuws

518 nieuwsberichten

Rli start advies over duurzaamheidstransities en de financiële sector

nieuws
2 juni 2022 - Rli start advies over duurzaamheidstransities en de financiële sector

Rli start advies over Kaderrichtlijn Water

nieuws
2 juni 2022 - Rli start advies over Kaderrichtlijn Water

Rli brengt advies uit over de rol van woningcorporaties

nieuws
2 juni 2022 - Op 16 juni 2022 biedt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’ aan minister De Jonge voor .....

Online bijeenkomst ’Natuurinclusief Nederland’ op 19 mei gemist?

nieuws
27 mei 2022 - Heeft u de online bijeenkomst over het Rli advies ’Natuurinclusief Nederland’ op 19 mei 2022 gemist of wilt u deze graag terugzien? De gehele livestream en de .....

Adviesraden hebben zorgen over de morgen van jongeren

nieuws
23 mei 2022 - Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de .....

Adviezen in beeld – online magazine

nieuws
3 mei 2022 - Om de nieuwgekozen gemeenteraadsleden te ondersteunen met de vragen over de leefomgeving zoals de woningbouwopgave, duurzaamheidsbeleid en de inrichting van de ruimte, heeft de .....

Rli start samen met RVS en ROB advies “Vergeten” Nederland?

nieuws
3 mei 2022 - Wat is nodig om problematische verschillen tussen regio’s te voorkomen, om de brede welvaart en de ontplooiingsmogelijkheden in alle gebieden in Nederland te bevorderen en de .....

Inspiratiebundel Jongeren en het zorgen voor hun morgen

nieuws
26 april 2022 - Veertien adviesraden voor regering en parlement maken zich zorgen over én willen zorgen voor de toekomst van jongeren. Op 23 mei publiceren en presenteren de adviesraden de .....

Uitnodiging – Online publieksbijeenkomst over advies ‘Natuurinclusief Nederland’

nieuws
26 april 2022 - De Rli organiseert op donderdag 19 mei 2022 van 14:00 – 15:30 uur een online bijeenkomst over zijn advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’.

Kabinetsreactie op advies 'Investeren in duurzame groei'

nieuws
26 april 2022 - Op 14 april 2022 stuurde de minister Adriaansens van EZK mede namens minister Kaag van Financiën de kabinetsreactie op het advies ‘Investeren in duurzame groei’ naar de .....