Nieuws

292 nieuwsberichten

Raad bereidt advies voor over instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom

8 februari 2017 - In mei 2017 brengt de Rli een advies uit over grondbeleid, waarin de raad adviseert over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom. De vraag die centraal staat is: Biedt het nieuwe grondbeleidsinstrumentarium voldoende mogelijkheden voor betrokk ...

Presentatie advies ‘Dichterbij en sneller’

26 januari 2017 - Op 26 januari heeft de Rli zijn advies ‘Dichterbij en sneller: kansen voor betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s’ aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. In dit advies gaat de raad in op de vraag hoe de overheid de b ...

De Rli betrekt jonge generaties bij zijn werk

17 januari 2017 - Bij de start van de tweede zittingsperiode 2016-2020 heeft de raad besloten drie junior-raadsleden aan te stellen. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere generaties laten doorklinken in zijn werk. De junior-raadsleden nemen deel aan alle we ...

Aankondiging advies ‘Dichterbij en sneller’

13 december 2016 - Op 26 januari 2017 brengt de raad zijn advies uit: ‘Dichterbij en sneller: kansen voor betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s’. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, neemt het advies in ontvangst. Stedelijke regio's worden dr ...

Presentatie advies ’Verbindend landschap’ gemist? Bekijk hier de video’s

13 december 2016 - De aanbiedingsbijeenkomst van het advies ‘Verbindend landschap ‘ op 8 november jl. is op video opgenomen. Heeft u de bijeenkomst gemist of wilt u de presentaties nog eens terugzien? Klik dan op onderstaande links. U kunt de presentaties van de sprekers ap ...

International Scan 2016: Emerging Issues in an International Context

17 november 2016 - International Scan 2016: Op verzoek van het Europese netwerk van adviesraden op het terrein van milieu en duurzaamheidsbeleid (EEAC) heeft het secretariaat van de Rli een actueel overzicht opgesteld van internationale beleidsontwikkelingen en opkomende vr ...

Aanbieding advies ‘Verbindend landschap’

8 november 2016 - Op 8 november 2016 heeft de raad zijn advies ‘Verbindend landschap’ aangeboden aan de minister van infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken. In dit advies gaat de raad in op de vraag hoe de verandering van het landschap als ge ...

Kamermoties aangenomen naar aanleiding van Rli-advies ‘Mainports voorbij’

7 november 2016 - Op 27 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die waren ingediend naar aanleiding van het advies ‘Mainports Voorbij’. Het gaat om: de motie van de kamerleden Mulder (CDA) / Verhoeven (D66), mede ondertekend door GroenLinks over het erken ...

Kabinetsreactie op evaluatie Rli ‘Continu positioneren’

7 november 2016 - Op 12 oktober 2016 heeft minister Schultz van Haegen van IenM, de kabinetsreactie op de evaluatie over de eerste zittingsperiode van de Rli (2012-2016) uitgevoerd door Berenschot naar de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet is positief ove ...

Aanbieding advies 'Verbindend landschap', 8 november 2016 in Den Haag

1 november 2016 - Op dinsdag 8 november 2016 brengt de raad zijn advies 'Verbindend landschap' uit. De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Annemieke Nijhof zullen het advies presenteren. Namens minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en ...

Pagina's