Nieuws

439 nieuwsberichten

Rli heeft advies ‘Groen uit de crisis’ uitgebracht

nieuws
10 juli 2020 - Op 10 juli heeft de raad zijn advies aangeboden aan de ministers en staatssecretarissen van BZK, EZK, IenW en LNV.

Inzichten Week van verbindend verduurzamen samengevat in digitaal magazine

nieuws
7 juli 2020 - Het magazine bevat de verslagen van de themasessies en het webinar, links naar de inleidingen, de keynote, cartoons, een podcast, achtergrondrapporten, filmpjes en meer.

Rli brengt op 10 juli advies uit over herstelbeleid na coronacrisis: ‘Groen uit de crisis’

nieuws
7 juli 2020 - Met welke investeringen of andere beleidsmaatregelen in de fysieke leefomgeving kan de overheid het economisch herstel op gang brengen en tegelijkertijd de transformatie naar een .....

Advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’ uitgebracht

nieuws
1 juli 2020 - Op 1 juli bracht de Rli zijn advies uit over internationale bereikbaarheid per spoor. Het advies is aangeboden aan staatssecretaris Van Veldhoven (IenW).

Advies over de vitaliteit van de bodem ‘De bodem bereikt?!’ uitgebracht

nieuws
29 juni 2020 - Op 29 juni 2020 werd het advies aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

nieuws
26 juni 2020 - De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de derde zittingsperiode .....

Rli brengt op 1 juli advies uit over internationale bereikbaarheid per spoor

nieuws
24 juni 2020 - De internationale treinverbindingen laten te wensen over. Wat is er nodig om de internationale bereikbaarheid per spoor van en vanuit Nederland naar een substantieel hoger plan te .....

Kabinetsreactie op advies 'Naar een duurzame economie'

nieuws
23 juni 2020 - Op 19 juni stuurde Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, de kabinetsreactie op het advies ‘Naar een duurzame economie’ naar de Tweede Kamer.

Op 29 juni brengt de Rli zijn advies uit over vitaliteit van de bodem ‘De bodem bereikt?!’

nieuws
22 juni 2020 - De kwaliteit van bodems gaat achteruit. Wat is op de lange termijn nodig om te komen tot duurzaam bodembeheer?

Rli start met advies ‘Herstelbeleid na Covid-19’

nieuws
11 juni 2020 - Met welke investeringen of andere beleidsmaatregelen in de fysieke leefomgeving kan de overheid het economisch herstel op gang brengen en tegelijkertijd de transformatie naar een .....