Nieuws

494 nieuwsberichten

Advies 'Investeren in duurzame groei' uitgebracht

nieuws
14 oktober 2021 - Op 14 oktober 2021 heeft de Rli het advies aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën, .....

Gepland: bundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’

nieuws
14 oktober 2021 - Een aantal adviesraden heeft gezamenlijk het initiatief genomen tot het samenstellen van een essaybundel met als thema ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’.

Rli brengt op 14 oktober advies uit over het Nationaal Groeifonds

nieuws
16 september 2021 - De Rli verwacht op 14 oktober 2021 zijn advies over de bijdrage van het Nationaal Groeifonds aan een duurzaam economisch verdienvermogen uit te brengen.

Invitation webinar: Towards net-zero: Sound policies need better science

nieuws
14 september 2021 - EEAC and IEEP are organising a joint webinar at 20 September 2021 on the role of scientific advice in policymaking, and how science can be used in the context of European climate .....

Startbijeenkomst advies ‘Kernenergie’- 28 september 2021

nieuws
14 september 2021 - Deze startbijeenkomst is het begin van een uitgebreide consultatieperiode waarin de raad in gesprek gaat met uiteenlopende partijen.

Kabinetsreactie op advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

nieuws
13 juli 2021 - Op 30 juni 2021 stuurden de minister en staatssecretaris van IenW, mede namens de minister van BZK, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Naar een integraal .....

Rli start met advies over de bijdrage van het Nationaal Groeifonds

nieuws
29 juni 2021 - Hoe kan de economische groeisprong die het groeifonds beoogt optimaal verbonden worden met de transitieopgaven in de fysieke leefomgeving?

Startnotitie ‘Kernenergie: van polarisatie naar gesprek’ nu online

nieuws
29 juni 2021 - Hoe komen we van een gepolariseerd debat tot een open gedachtenwisseling? Stellingen ‘vóór’ of ‘tegen’ kernenergie worden snel betrokken en er lijkt weinig sprake van .....

Samenstelling raadscommissie Rli-advies kernenergie bekend

nieuws
21 juni 2021 - De raadscommissie die het advies over kernenergie voorbereidt bestaat uit twee leden van de Rli en drie externe leden.

Minister IenW beantwoordt vragen over kabinetsreactie advies ‘Groen uit de crisis’

nieuws
8 juni 2021 - De Eerste Kamer heeft vragen gesteld over de kabinetsreactie op het advies van de Rli 'Groen uit de crisis'