Nieuws

390 nieuwsberichten

Rli-werkconferentie Regio 2050: werken aan een duurzame toekomst: nog 10 plaatsen beschikbaar

nieuws
26 augustus 2019 - Op 11 september 2019 organiseert de Rli een werkconferentie naar aanleiding van zijn verkenning ‘De som der delen: samenvallende opgaven in de regio’. In de werkconferentie .....

Rli brengt op 6 september 2019 zijn advies ‘Waardevol toerisme’ uit

nieuws
22 augustus 2019 - Op vrijdag 6 september 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ uit. Het advies, .....

Uitnodiging presentatie advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

nieuws
5 augustus 2019 - Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’. Het advies wordt tijdens deze publieke bijeenkomst besproken met .....

Rli start met advies ‘Vitale bodem’

nieuws
18 juli 2019 - De Rli is getart met zijn advies over duurzaam bodembeheer. De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op onze .....

Reactie van minister BZK op het onderzoeksrapport ‘Kopen om te verhuren’

nieuws
16 juli 2019 - Op 19 juni 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar reactie op het rapport ‘Kopen om te verhuren’ en de begeleidende brief van de Rli naar de .....

Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

nieuws
29 mei 2019 - Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar de rol van investeerders op de woningmarkt. Aanleiding voor het rapport .....

Advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

nieuws
22 mei 2019 - Op 22 mei 2019 heeft de Raad voor leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ aangeboden aan minister Schouten van .....

Rli-jaarverslag 2018 nu online

nieuws
14 mei 2019 - Het jaarverslag 2018 staat nu online en geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen van de Rli en de doorwerking.

Aankondiging advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

nieuws
13 mei 2019 - Op 22 mei 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ uit. Op verzoek van de minister .....

Kabinetsreactie op advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid'

nieuws
9 mei 2019 - Op 25 april 2019 heeft het kabinet zijn reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' naar de Tweede Kamer gestuurd. De reactie op het .....