Nieuws

517 nieuwsberichten

Rli brengt op 23 november 2021 zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!' uit

nieuws
28 oktober 2021 - Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Bieden de nieuwe nationale kaders van .....

Joris van den Boom nieuw junior-raadslid

nieuws
28 oktober 2021 - Joris van den Boom is sinds 1 oktober 2021 het nieuwe junior-raadslid bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Wat vindt u van kernenergie? De Rli hoort graag uw mening

nieuws
14 oktober 2021 - Als onderdeel van het adviestraject kernenergie organiseert de Rli een brede open consultatie waarbij iedereen die dat wil zijn of haar mening kan geven.

Advies 'Investeren in duurzame groei' uitgebracht

nieuws
14 oktober 2021 - Op 14 oktober 2021 heeft de Rli het advies aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën, .....

Gepland: bundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’

nieuws
14 oktober 2021 - Een aantal adviesraden heeft gezamenlijk het initiatief genomen tot het samenstellen van een essaybundel met als thema ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’.

Rli brengt op 14 oktober advies uit over het Nationaal Groeifonds

nieuws
16 september 2021 - De Rli verwacht op 14 oktober 2021 zijn advies over de bijdrage van het Nationaal Groeifonds aan een duurzaam economisch verdienvermogen uit te brengen.

Invitation webinar: Towards net-zero: Sound policies need better science

nieuws
14 september 2021 - EEAC and IEEP are organising a joint webinar at 20 September 2021 on the role of scientific advice in policymaking, and how science can be used in the context of European climate .....

Startbijeenkomst advies ‘Kernenergie’- 28 september 2021

nieuws
14 september 2021 - Deze startbijeenkomst is het begin van een uitgebreide consultatieperiode waarin de raad in gesprek gaat met uiteenlopende partijen.

Kabinetsreactie op advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

nieuws
13 juli 2021 - Op 30 juni 2021 stuurden de minister en staatssecretaris van IenW, mede namens de minister van BZK, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Naar een integraal .....

Rli start met advies over de bijdrage van het Nationaal Groeifonds

nieuws
29 juni 2021 - Hoe kan de economische groeisprong die het groeifonds beoogt optimaal verbonden worden met de transitieopgaven in de fysieke leefomgeving?