Nieuws

428 nieuwsberichten

Rli start met advies over de toegang tot de stad

nieuws
20 januari 2020 - De toegang tot onze steden lijkt niet meer vanzelfsprekend. Hoe problematisch is dat en hoe kan daar op worden geanticipeerd?

Rli is gestart met advies 'Internationale bereikbaarheid spoor'

nieuws
20 januari 2020 - De internationale treinverbindingen laten te wensen over. Hoe komt dat? Waar zitten de belemmeringen die een betere spoorbereikbaarheid in de weg zitten? Wat is er nodig om de .....

Rli start met advies ‘Waterstofbeleid’

nieuws
20 januari 2020 - Waterstof wordt in een belangrijke rol toegedicht in het energiesysteem van de toekomst. Is dit terecht? Hoe ziet dat er dan uit, wat is daarvoor nodig en welke rol heeft het rijk .....

Denk mee over advies Vitale bodem

nieuws
13 januari 2020 - Voor het advies ‘Vitale bodem’ vraagt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uw inbreng.

Kabinetsreactie op advies Waardevol toerisme

nieuws
3 januari 2020 - Op 13 december stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Waardevol toerisme’ naar de Tweede Kamer.

Werkprogramma 2020-2021 is vastgesteld

nieuws
12 december 2019 - Op 10 december 2019 is het werkprogramma aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma kent naast de lopende onderwerpen uit de vorige werkprogramma's, vijf nieuwe .....

Conferentie Verbindend Verduurzamen – 26 maart 2020

nieuws
10 december 2019 - Op 26 maart 2019 organiseert de Rli de conferentie Verbindend Verduurzamen. Denk en doe mee!

Jongerenparticipatie in klimaatbeleid: Nederland deelt ervaringen op COP25

nieuws
10 december 2019 - Op maandag 9 december 2019 vond de workshop Meaningful Youth Participation plaats tijdens de klimaatconferentie COP25 in Madrid.

Advies ‘Naar een duurzame economie‘ uitgebracht

nieuws
10 december 2019 - Op 10 december 2019 heeft de Rli zijn advies 'Naar een duurzame economie' uitgebracht.

Jongerenparticipatie op de klimmaattop COP25

nieuws
5 december 2019 - Junior-raadslid Sybren Bosch neemt deel aan de workshop jongerenparticipatie COP25