Online bijeenkomst aanbieding advies waterstofbeleid

Op 25 januari vond de online aanbieding plaats van het advies ‘Waterstof De ontbrekende schakel’ aan de minister Bas van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat. Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie nam het advies namens de minister in ontvangst.
foto sandler

Op 25 januari werd het advies ‘Waterstof De ontbrekende schakel’ aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van 't Wout. Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie nam het advies namens de minister in ontvangst op de online bijeenkomst.

Over het advies

Zowel in Nederland als in het buitenland is de interesse voor waterstof groot. Op tal van plaatsen wordt hierover gediscussieerd en gepubliceerd. Daarbij lopen de meningen over de inzetbaarheid van waterstof en de condities waaronder die moeten plaatsvinden uiteen. De raad geeft in dit advies antwoorden op vragen die steeds weer terugkomen.
Waterstof zal een cruciale schakel gaan vormen in de toekomstige klimaatneutrale energie- en grondstoffenvoorziening. De vraag naar waterstof zal inzet vragen van de overheid. De raad doet hiervoor een zestal aanbevelingen.

Programma

Pallas Agterberg, voorzitter van de raadscommissie gaf een inhoudelijke toelichting op het advies.

Bekijk de video met de presentatie van het advies door Pallas Agterberg (6min.42)

Drie panelleden gaven hun reactie gevolgd door een gesprek met inbreng en vragen van de deelnemers. De panelleden waren:
•    Catrinus Jepma (hoogleraar Energie en Duurzaamheid, faculteit economie en bedrijfskunde, RUG)
•    Noé van Hulst (Chair inter-governmental International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, International Energy Agency)
•    Anton van Beek (President DOW Benelux)

Bekijk de video met discussie met deelnemers en panel (49 min)

Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli, overhandigde het advies aan Sandor Gaastra, directeur-generaal Energie en Klimaat. Sandor Gaastra gaf een eerste reactie waarna een gesprek volgde met panelleden, Pallas Agterberg en de deelnemers.

Bekijk de overhandiging van het advies door Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli, aan Sandor Gaastra (36 min.)

Bekijk de foto's van de aanbieding van het advies tijdens de online bijeenkomst

Meer informatie

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl of 06 4615 2496.