Pers

6 persberichten

Het platteland dreigt te verdwijnen!

persbericht
RLG - 21 augustus 2002
Het platteland dreigt geleidelijk te verdwijnen als tegenhanger van de stad. Dat is ongewenst. Tegelijk groeit de belangstelling van burgers voor het platteland. Mensen willen er natuur en landschap beleven, recreƫren of wonen. Daarom moet de overheid zor ...

Van individuele subsidies naar een beursmodel voor groene diensten

persbericht
RLG - 30 juli 2002
Groene diensten door agrarische ondernemers en andere grondgebruikers bieden goede mogelijkheden om natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in het landelijk gebied te versterken. Het huidige stelsel van individuele subsidies voor groene diensten m ...

Meer regio, minder regels, meer resultaat

persbericht
RLG - 26 juli 2002
Minder regels, en meer ruimte en verantwoordelijkheid voor provincie, regio en maatschappelijke organisaties. Dit laat de Raad voor het Landelijk Gebied op 22 juli 2002 weten in zijn advies over het Tweede Structuurschema Groene Ruimte aan minister Veerma ...

Kennis meer richten op ecologische basis voedsel en groen

persbericht
RLG - 26 april 2002
In het onderzoek en het onderwijs voor voedsel en groen moeten andere accenten worden gelegd. Om het vertrouwen van consumenten in de voedselveiligheid te herstellen moet de noodzakelijke technologische kennis zich meer baseren op de ecologische basis van ...

Bouwen en soortbescherming geen onoplosbaar conflict

persbericht
RLG - 24 april 2002
Het behoud van planten- en diersoorten is goed te combineren met de gewenste sociale en economische ontwikkelingen. Dit is de conclusie uit het advies dat de Raad voor het Landelijk Gebied op 23 april 2002 heeft aangeboden aan de staatssecretaris van LNV, ...

Vijfde Nota behoeft op essentiƫle punten verbetering

persbericht
RLG - 22 februari 2002
De Tweede Kamer behandelt binnenkort de regeringsbeslissing over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De Raad voor het Landelijk Gebied, het adviescollege van kabinet en parlement op het gebied van landbouw, natuur, landschap en recreatie, adviseert de Tw ...