Pers

7 persberichten

Tweede Kamer moet bedrijfstoeslagen richten op kwaliteit landelijk gebied

persbericht
RLG - 6 oktober 2005
De Tweede Kamer zal de bedrijfstoeslagen voor agrarische bedrijven moeten richten op verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. De Kamer zal de provincie het voortouw moeten geven om de kwaliteitsverbetering tot stand te brengen. Scherpe formu ...

Europe challenged to tackle climate change

persbericht
RLG - 9 september 2005
Europe’s independent scientific advisers on the environment and sustainable development from 15 countries will issue a stark warning today- Friday 9 September 2005- that all European countries are not doing enough to slow the loss of wildlife accelerated ...

Kwaliteit platteland gaat onnodig achteruit

persbericht
RLG - 25 juni 2005
Bestuurders moeten 'nee' durven zeggen! Regionale identiteit, natuur en landschappelijke beleving gaan onnodig achteruit. Door de teruggang van de landbouw worden op het platteland andere economische activiteiten steeds belangrijker. De initiati ...

Iedere burger heeft recht op groen

persbericht
RLG - 25 juni 2005
Groen: sluitpost in stedelijke omgeving De stedeling krijgt ook de komende decennia niet de groene leefomgeving die hij wil. Binnen vijf jaar worden in het stedelijk gebied 350 duizend huizen gebouwd. Voor parken, singels, groene bermen of trapveldjes wor ...

Vitale glastuinbouw vraagt om gericht rijksbeleid

persbericht
RLG - 9 april 2005
De Nederlandse glastuinbouw heeft zich de laatste jaren krachtig ontwikkeld tot een economisch cluster van wereldbetekenis. Wil de glastuinbouw deze positie behouden en verder uitbouwen, dan zal het rijk haar huidige beleid moeten bijstellen. Dit conclude ...

Nederland moet alternatieven voor windparken in zee onderzoeken

persbericht
Raad voor de Wadden - 5 april 2005
Internationale samenwerking Waddenbeleid  te ondoorzichtig De Raad voor de Wadden, die de regering adviseert over het Waddengebied, heeft in de aanloop naar de internationale ministersconferentie op Schiermonnikoog, een advies over de trilaterale samenwer ...

Advies over Nationale landschappen

persbericht
RLG - 23 februari 2005
advies als vertrekpunt voor implementatie van het beleid. Dit is een gezamenlijk persbericht van het ...