Pers

18 persberichten

Gebiedsontwikkeling: een waardevolle investering

persbericht
RLG - 3 december 2008
De Raad voor het Landelijk Gebied heeft het advies ‘Gebiedsontwikkeling: het investeren waard’ op vrijdag 28 november 2008 aangeboden aan de voorzitter van de Adviescommissie Landelijk Gebied van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het advies gaat in op d ...

VROM-raad wil einde aan structuurdiscussie: ruimtelijke opgave voorop, bestuur volgt!

persbericht
VROM-raad - 9 oktober 2008
De VROM-raad wil dat ruimtelijke vraagstukken in de toekomst de vormgeving van regionale samenwerking gaan bepalen. Op dit moment overwoekeren abstracte discussies over regionale bestuurlijke structuren en bevoegdheden een effectieve aanpak van ruimtelijk ...

Stimuleer groen ondernemerschap

persbericht
RLG - 1 oktober 2008
De Raad voor het Landelijk Gebied constateert dat veel rapporten en onderzoeken de waarde van groen onderschrijven. Ook zijn er veel goede plannen voor uitbreiding en bescherming van natuur en landschap. Maar analyses en rapporten laten ook steeds weer zi ...

Raad pleit voor groener jeugdbeleid

persbericht
RLG - 6 juni 2008
Op jonge leeftijd in aanraking komen met een groene omgeving is goed voor de gezondheid, creativiteit en de sociale interactie van kinderen. Door veelvuldig contact met een groene omgeving verandert ook de waardering voor natuur, landschap en gezond voeds ...

Nederlandse biomassa biedt kansen

persbericht
RLG - 4 juni 2008
Biomassa staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Vooral de discussie rondom biobrandstoffen en dilemma’s zoals ‘voedsel versus energie’ trekt veel aandacht. De Raad voor het Landelijk Gebied pleit voor nuancering in het debat door niet alles op é ...

Burgers bepalen wat voedselkwaliteit is

persbericht
RLG - 27 mei 2008
Sinds 2003 heeft het ministerie van LNV voedselkwaliteit in zijn naam staan. Vaak wordt het gelijkgesteld aan voedselveiligheid, maar voedselkwaliteit is meer. Het gaat ook om duurzame productiewijzen, dierenwelzijn, smaak, versheid en authenticiteit. De ...

Herstel en ontwikkeling zoet-zoutovergangen essentieel voor Waddenzee

persbericht
Raad voor de Wadden - 1 april 2008
Alle functies die zoet-zoutovergangen kunnen vervullen, moeten opnieuw en in voldoende mate een kans krijgen in het Waddengebied. De Raad voor de Wadden adviseert dit aan de minister van LNV in zijn advies 'Zoet-zout, kansen voor herstel van zoet-zou ...

Noodzaak hervorming woonbeleid breed gedeeld

persbericht
VROM-raad - 25 maart 2008
De noodzaak voor hervorming van het woonbeleid wordt breed gedeeld. Dit blijkt uit de overwegend positieve reacties op het advies van de VROM-raad over de woningmarkt van enige maanden geleden. Organisaties op het brede terrein van het wonen zien het advi ...

Publieke belangen leiden tot selectief gebruik van Schiphol

persbericht
VROM-raad - 20 maart 2008
Het Schipholbeleid voor de lange termijn moet gebaseerd zijn op nationale publieke belangen. Schiphol moet daarbij zorgen voor de optimale bereikbaarheid, waarbij voldaan wordt aan de nationale belangen van zowel economie als milieu. Een selectief gebruik ...

De impact van Europees (milieu)beleid in Nederland: kenmerken en keuzes zijn bepalend

persbericht
VROM-raad - 19 maart 2008
De toepassing van een aantal Europese milieurichtlijnen heeft in Nederland veel stof doen opwaaien. Méér dan in andere landen ondervonden economische activiteiten hierdoor belemmeringen. Volgens de VROM-raad  zijn niet zo zeer deze richtlijnen maar de eig ...