Pers

19 persberichten

Bevolkingsdaling biedt platteland kansen

persbericht
RLG - 16 december 2009
Vergrijzing, bevolkingsafname en daling van het aantal jongeren, hebben verstrekkende gevolgen voor het Nederlandse platteland. Het versneld verdwijnen van voorzieningen zoals scholen en waardedaling van onroerend goed zijn belangrijke negatieve effecten. ...

Landelijk gebied: van stiefkind naar troetelkind

persbericht
RLG - 23 november 2009
Het landelijk gebied is van belang voor de leefbaarheid van Nederland. Het betrekken van de burgers in het maatschappelijk debat, verbetering van de besluitvorming en de demografische ontwikkeling zijn dé kansen om de kwaliteit van het landelijk gebied te ...

Raad voor Verkeer en Waterstaat pleit voor klimaattoets bij investeringen in infrastructuur

persbericht
Raad VenW - 15 juli 2009
De overheid moet klimaatverandering bij investeringsbeslissingen in infrastructuur expliciet meenemen. Zij moet daartoe een adaptatietoets klimaatverandering bij investeringsbeslissingen invoeren. Dat adviseert de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het ad ...

Ruimtelijk ontwikkelen met behoud van milieukwaliteit

persbericht
VROM-raad - 9 juli 2009
Een goede milieukwaliteit en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen wel degelijk samengaan. Dit betoogt de VROM-raad in zijn advies Dynamiek in gebiedsgericht milieubeleid dat vanmiddag is aangeboden aan minister Cramer. De afgelopen jaren liepen de fru ...

Raad bepleit veiligstellen natuurbeleid op BES-eilanden

persbericht
RLG - 3 juli 2009
Nederland wordt verantwoordelijk voor koraalriffen, nevelwouden en andere Caribische natuur. Met de toetreding tot Nederland van de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES eilanden) als bijzondere gemeenten nemen de natuur in kwaliteit en de biodiver ...

Er is meer dan de wijk

persbericht
VROM-raad - 1 juli 2009
Adviesraden over wijkgericht werken en stedelijke vernieuwing Sociale cohesie versterken, leefbaarheid verbeteren, lokale economie bevorderen: de wijk staat in de schijnwerpers. De wijk is wel vaak vindplaats van problemen, maar lang niet altijd het beste ...

‘Benut sociaal-culturele trends voor transformatie woonmilieus’

persbericht
VROM-raad - 16 juni 2009
De VROM-raad ziet drie trends die onze toekomstige woonvraag bepalen: 1) wonen met gelijkgestemden; 2) transnationaal wonen en meerhuizigheid, en 3) verdienstelijking van het wonen (comfort, zorg). Deze trends bieden mogelijkheden voor een attractieve ont ...

Toekomst voor landbouw in het Groene Hart

persbericht
RLG - 11 juni 2009
De landbouw in het Groene Hart is een krachtige en innovatieve sector. Dat schrijft de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) vandaag in zijn advies ‘Boeren met een Groen Hart’ aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. In dit advies verkent d ...

VROM-raad wil kwaliteitsverbetering publieke ruimte

persbericht
VROM-raad - 5 juni 2009
De kwaliteit van de publieke ruimte staat onder druk: binnensteden vercommercialiseren, naoorlogse wijken voldoen niet meer aan de diversiteit aan gebruikerswensen, in stadsrandzones leidt de komst van nieuwe publieksfuncties tot onduidelijkheid over de i ...

Besteed het Waddenfonds gericht

persbericht
Raad voor de Wadden - 3 juni 2009
Het Waddenfonds moet gericht worden ingezet om bij te kunnen dragen aan de realisering van de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid, behoud en herstel van de natuur en landschap. Het Waddenfonds is een fonds met een strak omschreven doel en geen algem ...