Pers

10 persberichten

Waddenkijk op de Afsluitdijk

persbericht
Raad voor de Wadden - 22 oktober 2010
De ecologische samenhang tussen Waddenzee en IJsselmeer moet worden hersteld. Dit zal leiden tot een versterking van beide internationaal erkende natuurgebieden. Hiervoor pleit de Raad voor de Wadden in zijn advies over de inrichting van de Afsluitdijk, u ...

Gezamenlijke aanpak Eems noodzakelijk

persbericht
Raad voor de Wadden - 21 oktober 2010
De ecologische situatie van de Eems is slecht en moet snel worden aangepakt door Nederland en Duitsland gezamenlijk. Dit is de kern van het advies dat de Raad voor de Wadden aan het kabinet heeft uitgebracht. Met het advies wil de Raad bijdragen aan een g ...

Waddenzee niet gebaat bij rapport Berenschot

persbericht
Raad voor de Wadden - 18 juli 2010
Met het rapport van Bureau Berenschot over de bestuurlijke organisatie van de Wadden worden de problemen niet opgelost. De discussie over dit onderwerp, die al bijna 40 jaar duurt, zal verder gaan en over enkele jaren opnieuw oplaaien. Dat is het oordeel ...

Noodzaak tot bezuinigen op rijksuitgaven is kans voor verduurzaming samenleving

persbericht
VROM-raad - 13 juli 2010
De noodzaak om te bezuinigen op de rijksuitgaven is een kans om hervormingen te realiseren, die nodig zijn voor een duurzame samenleving en een internationaal concurre­rende economie. Verduurzaming van de samenleving kan heel goed samen gaan met bezuinige ...

Nederlandse ondernemer niet slechter af

persbericht
Raad voor de Wadden - 23 juni 2010
Er zijn geen grote verschillen in de manier waarop de drie Waddenzeelanden omgaan met vergunningverlening in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat is de belangrijkste conclusie die de Raad voor de Wadden trekt in het rapport "Gelijk speelv ...

Leefomgeving volwaardige rol bij ontwerp en toetsen van infrastructurele projecten

persbericht
Raad VenW - 11 mei 2010
Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit hebben direct invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Bij de realisatie van infrastructurele projecten wordt deze kwaliteit onvoldoende meegenomen. Een betere samenwerking tussen zowel de betrokken minister ...

Mobiliteitsbeleid sluit onvoldoende aan op de belevingswereld van de reiziger

persbericht
Raad VenW - 4 mei 2010
Zonder ingrijpende maatregelen raken openbaar vervoer en fiets verder achterop Mensen willen zelf keuzes kunnen maken, individualisme neemt toe. Gebruik van ICT opent nieuwe wegen. Er is een grote kans dat de lontjes in het verkeer nog korter worden. Dit ...

'Gateway Holland': één nationale strategie voor de Nederlandse havens

persbericht
Raad VenW - 28 april 2010
Het Rijk moet het voortouw nemen in het opstellen van een Nationale HavenStrategie voor de Nederlandse zeehavens met als kern één ‘ Gateway Holland’ in plaats van een verzameling grote en kleine havens. ‘ Gateway Holland ’ zal bestaan uit een samenhangend ...

Duurzame verstedelijking moet ruimtelijke ordening weer op de kaart zetten

persbericht
VROM-raad - 17 april 2010
Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio’s. Dit stelt de M-raad in zijn advies ‘Duurzame verstedelijking’ dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) ...

Crisis maakt hervorming van het woningmarktbeleid des te meer nodig

persbericht
VROM-raad - 12 februari 2010
De crisis gaat aan de woningmarkt niet voorbij: de woningbouw stokt, de doorstroming stagneert, veel consumenten maken pas op de plaats. De crisis versterkt de huidige mankementen van het stelsel en de onevenwichtigheden op de woningmarkt. De crisis is ge ...