Pers

187 persberichten

Succes Omgevingswet nog niet zeker

persbericht
Rli - 3 december 2015
De stelselherziening van het omgevingsrecht is een van de grootste wetgevingsoperaties van de afgelopen honderd jaar in Nederland. Doel is de besluitvorming over ruimtelijke projecten eenvoudiger maken. Of dat doel wordt bereikt is nog onzeker concludeert ...

Adviesraad bepleit Klimaatwet- Energieadvies wenst sturing op CO2-reductie

persbericht
Rli - 23 september 2015
Hoewel Nederland al jaren klimaatbeleid voert, is de CO2-emissie van de energievoorziening nog steeds niet gedaald. Om de afgesproken klimaatdoelen te halen is een trendbreuk nodig. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in z ...

Rijk en regio moeten krachten bundelen in Europa

persbericht
Rli - 21 september 2015
Europees leefomgevingsbeleid werkt door tot in de regio. In de regio worden Europese regels vertaald in concrete plannen die de burger raken. Europees beleid heeft bijgedragen aan een gezondere en veiligere leefomgeving, maar de Europese regels geven nog ...

Woningmarkt moet verder hervormd

persbericht
Rli - 25 juni 2015
en persbericht zijn beschikbaar via www.rli.nl Volg ons op twitter met #woonbeleid ...

Nederland creëert kansen met circulaire agenda

persbericht
Rli - 18 juni 2015
Nederland kan profiteren van het slimmer omgaan met grondstoffen. Om dit bereiken is een kabinetsbrede circulaire agenda nodig. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ dat van ...

Energieadvies 2050: Kansrijke routes naar een volledig duurzame energievoorziening

persbericht
Rli - 9 maart 2015
Rli start open consultatie rond adviesaanvraag over energievoorziening op lange termijn Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het ministerie van Economische Zaken is de Raad voor de leefomgev ...

Technologie vraagt andere rol overheid

persbericht
Rli - 22 januari 2015
Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op en ze zijn bovendien steeds meer met elkaar verweven. Technologie komt steeds dichter bij ons, zelfs in ons lichaam. Innovaties hebben grote invloed op onze manier van leven en op sociale en morele ...

Afstoot rijksgebouwen: zorgvuldigheid geboden

persbericht
Rli - 15 december 2014
Nederland kampt sinds de vastgoedcrisis met grote leegstand van kantoren en ander vastgoed. De komende vijf jaar stoot ook de rijksoverheid miljoenen vierkante meters gebouwd vastgoed af, van kantoren tot gevangenissen en kazernes. Dat is een complexe opg ...

Maak rekennormen minder bepalend in het risicobeleid

persbericht
Rli - 26 juni 2014
Maak rekennormen in het veiligheidsbeleid minder bepalend, en doe meer recht aan de afzonderlijke beschrijving van de kansen en de gevolgen die spelen bij risico’s. In de samenleving is er regelmatig discussie over risico’s en veiligheid. Dit speelt op na ...

Bedrijven kunnen zelf zorgen voor zekerheidsstelling milieuschade

persbericht
Rli - 4 juni 2014
Bedrijven zijn aansprakelijk voor hun milieurisico’s. Toch draait de samenleving met regelmaat op voor niet-verhaalbare milieuschade. Regering en parlement overwegen daarom de invoering van een wettelijke zekerheidstelling voor milieuschade. Indien hierto ...