Pers

183 persberichten

Nederland creëert kansen met circulaire agenda

persbericht
Rli - 18 juni 2015
Nederland kan profiteren van het slimmer omgaan met grondstoffen. Om dit bereiken is een kabinetsbrede circulaire agenda nodig. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ dat van ...

Energieadvies 2050: Kansrijke routes naar een volledig duurzame energievoorziening

persbericht
Rli - 9 maart 2015
Rli start open consultatie rond adviesaanvraag over energievoorziening op lange termijn Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het ministerie van Economische Zaken is de Raad voor de leefomgev ...

Technologie vraagt andere rol overheid

persbericht
Rli - 22 januari 2015
Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op en ze zijn bovendien steeds meer met elkaar verweven. Technologie komt steeds dichter bij ons, zelfs in ons lichaam. Innovaties hebben grote invloed op onze manier van leven en op sociale en morele ...

Afstoot rijksgebouwen: zorgvuldigheid geboden

persbericht
Rli - 15 december 2014
Nederland kampt sinds de vastgoedcrisis met grote leegstand van kantoren en ander vastgoed. De komende vijf jaar stoot ook de rijksoverheid miljoenen vierkante meters gebouwd vastgoed af, van kantoren tot gevangenissen en kazernes. Dat is een complexe opg ...

Maak rekennormen minder bepalend in het risicobeleid

persbericht
Rli - 26 juni 2014
Maak rekennormen in het veiligheidsbeleid minder bepalend, en doe meer recht aan de afzonderlijke beschrijving van de kansen en de gevolgen die spelen bij risico’s. In de samenleving is er regelmatig discussie over risico’s en veiligheid. Dit speelt op na ...

Bedrijven kunnen zelf zorgen voor zekerheidsstelling milieuschade

persbericht
Rli - 4 juni 2014
Bedrijven zijn aansprakelijk voor hun milieurisico’s. Toch draait de samenleving met regelmaat op voor niet-verhaalbare milieuschade. Regering en parlement overwegen daarom de invoering van een wettelijke zekerheidstelling voor milieuschade. Indien hierto ...

Gemeenten hebben veel minder geld voor openbare ruimte

persbericht
Rli - 23 april 2014
Jarenlang hebben gemeenten verdiend aan stads- en dorpsuitbreidingen, door de waardestijgingen van grond en vastgoed. De winst werd onder meer gebruikt voor investeringen in de openbare ruimte, zoals extra fietspaden, rozenperkjes en het openhouden van he ...

Steden dreigen verdienvermogen te verliezen

persbericht
Rli - 23 april 2014
Steden worden steeds belangrijker in de mondiale economie. Met overwegend middelgrote steden beschikt Nederland over onvoldoende agglomeratiekracht om goed mee te kunnen doen in de internationale concurrentie. Nederlandse steden zijn- in termen van massa ...

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: Milieubeleid kan effectiever

persbericht
Rli - 5 maart 2014
5 maart 2014- Het kabinet kan zijn milieudoelstellingen op een effectievere manier bereiken door meer rekening te houden met hoe mensen zich gedragen. Door bij de ontwikkeling van het milieubeleid beter gebruik te maken van de beschikbare kennis over gedr ...

Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

persbericht
Rli - 23 januari 2014
Goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties stelt mensen met een zorgvraag in staat om regie over hun eigen leven te houden. De samenwerking in de domeinen wonen, zorg en welzijn staat echter onder druk. Dit stelt de Raad ...