Natuurbeleid dat verder gaat

De raad bepleit voortzetting bestaande beleid en ambities maar tévens een verbreding naar beleving en gebruik. Hij pleit voor flexibiliteit van doelen op lokaal niveau om de lokale betrokkenheid en de realisering van het natuurbeleid te verbeteren. De raad geeft daar concrete aanzetten voor: criteria voor beleving/ gebruik, uitruilbaarheid van doelen, lokaal fonds voor betrokkenheid e.a..