Overvloed en schaarste: water als geld

Advies over de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling voor het landelijk gebied

De raad bepleit het serieus nemen van klimaatverandering en (nu al) in te spelen op verwachte veranderingen in de watersituatie: overlast winter/voorjaar, tekorten zomer, peil- en kwaliteitsproblemen, effecten op landbouw/ natuur. De raad bepleit actief ingrijpen als de verwachte ontwikkeling voldoende zeker is en tegelijk bestaande probleemsituaties worden opgelost (rivierbeheer, verdroging); in overige gevallen alle opties open te houden voor later ingrijpen.