Overvloed en schaarste: water als geld

De raad bepleit het serieus nemen van klimaatverandering en (nu al) in te spelen op verwachte veranderingen in de watersituatie: overlast winter/voorjaar, tekorten zomer, peil- en kwaliteitsproblemen, effecten op landbouw/ natuur. De raad bepleit actief ingrijpen als de verwachte ontwikkeling voldoende zeker is en tegelijk bestaande probleemsituaties worden opgelost (rivierbeheer, verdroging); in overige gevallen alle opties open te houden voor later ingrijpen.