Van de lucht blijven leven

Schiphol moet zich als mainport kunnen ontwikkelen. En wel zodanig dat (te stellen) grenzen vanuit milieu en veiligheid niet worden overschreden. Bij de sector zelf hoort de vraag te liggen wat bij een mainport past. Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen bepalen zelf hoe zij binnen de door de overheid gestelde randvoorwaarden invulling geven aan de groei, hoe selectiviteit in die groei tot stand kan worden gebracht passend in hun bedrijfsplannen.

Dit kan echter alleen als de overheid al op korte termijn duidelijkheid biedt: over heldere eenduidige normen m.b.t. geluid, veiligheid en emissies, maar ook over locaties.