Vaste waarden, nieuwe opties

De raad pleit tegen private financiering en de-collectivisering als doel op zich. De aard van natuur en recreatie en hun betekenis voor de samenleving (de vaste waarden) vergen structurele overheidszorg. Waardenbesef en modernisering rolverdeling vergen aandacht, evenals het instrumentarium (>voorstellen!). Burgers en bedrijven aanspreken op gedrag en op extra middelen voor extra wensen (de nieuwe opties).