Zorg en vertrouwen

De raad bepleit de consument centraal te stellen: zijn vertrouwen in het voedsel en de productiewijze (de zórg) wordt bepalend voor de ontwikkeling. Vertrouwen vergt maatschappijgerichtheid van de productie en normen, controle en controleerbaarheid. Daar zijn maatregelen voor nodig én mogelijk. De raad geeft die aan (instellen/garanderen kwaliteitsstandaarden, voorwaarden bij liberalisering, gericht ruimtelijk beleid, voorlichting e.a.).