Grondbeleid voor groene functies

De raad constateert dat de ontwikkelingen op de grondmarkt een ernstig knelpunt dreigen te worden voor de realisatie van de beleidsdoelen voor landbouw, natuur en andere groene functies in het landelijk gebied. Op grond van een analyse van de achterliggende oorzaken en verwachte ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid, bepleit de raad een alerter en gerichter grondbeleid voor de groene functies.

Als aanzet hiervoor schetst de raad ruim 40 opties voor aanpassing van het beleid of gerichtere inzet van instrumentarium. Essentieel voor het realiseren van de gestelde beleidsdoelen zijn in ieder geval een consequenter bestuur, een alerter ruimtelijk beleid en een adequatere financiering van door de overheid gewenste ruimtelijke ingrepen zoals de EHS. Onderverdeeld in zes mogelijke strategie├źn doet de raad hiervoor concrete aanbevelingen.