Made in Holland

De raad pleit voor een omslag in denken en doen. Verscheidenheid en identiteit kunnen niet langer het resultáát zijn van handelen (bij andere, bijv. economische doelen) maar vergen bewuste keuzen. Om keuzen te kunnen maken is reflectie en gevoeligheid nodig voor verschillen in cultuurhistorie, ecologie en gebruik van gebieden.

Gekozen moet worden tussen verschillende strategieën: 1) behoud los van ontwikkeling, 2) behoud in ontwikkeling en 3) geen behoud, alleen ontwikkeling. Een belangrijk hulpmiddel bij de afweging is een wetenschappelijke kaart, een inventarisatie van de herkenbare regionale verscheidenheid.