Nederland, let op uw saeck

Nederland moet beter inspelen op de kansen die de informatie- en communicatie-technologie (ICT) biedt. Het ambitieniveau moet hoger liggen dan het kabinet nu van plan is: Nederland dient binnen afzienbare termijn te beschikken over de modernste ICT-infrastructuur om zo een voorsprong op te bouwen. De overheid moet dit stimuleren door het initiatief te nemen voor een grootschalig experiment.

Dit is de kern van het advies "Nederland, let op uw saeck", dat de Raad voor verkeer en waterstaat in oktober 2010 heeft uitgebracht aan minister Netelenbos en staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat.