Ruimtelijke vernieuwing internationaal goederenvervoer

De raad pleit voor 'Nederland regieland'. We moeten op een vernieuwende manier ruimte geven aan de ontwikkeling van het goederenvervoer, want dat is noodzakelijk voor de economie en voor verbetering van de leefomgeving. Dat betekent dat we onze koers moeten richten op "Nederland regieland".

Ook moeten alle externe kosten van transport, dus ook van schaarse ruimte, worden doorberekend voor een betere afweging tussen de vraag naar transport en het aanbod van transportmogelijkheden. Verder moeten we selectief zijn bij het aantrekken van internationale goederenstromen via de havens.