Van eindige zaken en blijvende taken

De interne markt blijft de komende jaren de bepalende factor voor de Europese Unie. De huidige op liberalisering gerichte beleidslijn in de EU heeft echter belangrijke bezwaren. Als in EU-kader geen harde afspraken gemaakt worden over sociale aspecten, leefbaarheid en veiligheid, gaat daarvoor een minimumniveau gelden.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat is daarom van mening dat het V&W-beleid ten aanzien van de EU niet alleen moet draaien om het vervolmaken van de vrije markt, maar ook om het afslijpen van de onaantrekkelijke kanten ervan. Al in de nabije toekomst moet de aandacht verlegd worden naar het stellen van randvoorwaarden waaronder de Europese markt kan en mag functioneren.