Voor een open toekomst

Advies over het ontwikkelingsperspectief voor het IJsselmeergebied

De raad analyseert de trends en ontwikkelingen en bepleit de opstelling van een integraal en toekomstgericht ontwikkelingsperspectief. Hij benoemt de vijf essentiële waarden van het gebied en formuleert op die basis een ontwikkelingsperspectief. Vervolgens worden aanbevelingen in het kader van dit ontwikkelingsperspectief geformuleerd, ook voor de benodigde bestuurlijke samenwerking.