Het belang van samenhang

Voor de inhoud moet in belangrijke mate worden verwezen naar de interim-adviezen 'Geleid door kwaliteit' en 'Het landelijk gebied in 2010', die integraal in dit eindadvies zijn verwerkt. Een belangrijke uitbreiding is de centrale conclusie dat integratie van beleid én ruimtegebruik essentieel is. De daarvoor noodzakelijke (typen van) ingrepen of instrumenten worden ook aangegeven.