Het Landelijk Gebied 2010 - een verkenning

Briefadvies

Verkend wordt - per sector - wat de mogelijkheden en vooral ook de ónmogelijkheden zijn voor de ontwikkeling tot 2010. Gewezen wordt op het belang om sectorale ontwikkelingen in het landelijk gebied in samenhang te bezien, omdat de functies er onlosmakelijk aan elkaar en aan het totaal verbonden zijn