Het Stimuleringskader na 2000

De voorbereiding van dit advies begon in december 1999, naar aanleiding van een discussie van de raad met de minister en prof. Van der Zwan over de werking het Stimuleringskader tot dan toe en de problemen en beperkingen die zich daarbij voordeden.

In het kader van de voorbereiding vonden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van het kerndepartement, LASER en de directie Noord. Na een eerste bespreking in de januarivergadering werd het advies tijdens de februarivergadering in een voorlopige vorm vastgesteld. Na overleg met de minister op 9 maart werd het advies nog op enige punten verhelderd en vervolgens definitief uitgebracht.