LNV tussen Europa en de regio

De raad meent dat het Stimuleringskader - mits er voldoende financiën voor beschikbaar zijn - een nuttig beleidsinstrument kan zijn, zij het dat er dan wel enige aanpassingen moeten worden doorgevoerd. De raad geeft concrete suggesties over onder meer: de criteria voor de investeringsregeling en de mogelijkheid die te differentiëren naar verschillende subsidiepercentages, een interdepartementale verbreding van de regeling, het toevoegen van een verspreidingsregeling en het verbeteren van de samenhang en uitvoeringssystematiek van het totaal.