Veiligheid, een zorg van bestuurders

Raad voor verkeer en waterstaat pleit voor krachtiger overheidsingrijpen in de veiligheid op de weg. Het aantal verkeersslachtoffers op de weg kan drastisch omlaag als de wegverkeersveiligheid wordt aangepakt op een niet vrijblijvende manier, zoals dat al gebruikelijk is op andere werkterreinen van V&W. In dit advies presenteert de RVW een visie op het veiligheidsbeleid van V&W en een drietal aanbevelingen, die worden uitgewerkt voor luchtvaart, spoor, scheepvaart, wegverkeer, ondergronds transport en waterkeringen.