Wonen in het landelijk gebied

In dit advies geeft de raad aan dat de kwaliteit van het bouwen en de samenhang met andere functies belangrijker kan zijn dan scherpe grenzen waar wel en niet gebouwd en gewoond kan worden. Voor bepaalde gebieden moeten echter wél harde grenzen gelden. 'Landelijk wonen' dient vooral dichtbij de bestaande agglomeraties (meer) ruimte te krijgen, teneinde de ruimte- en vervoersdruk te beperken. De bereikbaarheid van voorzieningen vergt de aandacht, maar 'bijbouwen' is daarvoor lang niet altijd een oplossing. De stelt een concrete, gedifferentieerde aanpak aan van de problematiek van de tweede woningen.