Agribusiness: steeds meer business, steeds minder agri

De raad constateert dat agribusiness steeds meer business en steeds minder agri wordt. Daarom moet sectoraal werken binnen bedrijfsleven en de overheid worden doorbroken. Ook constateert de raad een aantal ontwikkelingen die het gunstig vestigingsklimaat hier bedreigen.

Samenvatting

De Raad voor het Landelijk Gebied constateert dat agribusiness steeds meer business en steeds minder agri wordt. Daarom moet sectoraal werken binnen bedrijfsleven en de overheid worden doorbroken. Ook constateert de raad de volgende ontwikkelingen die het gunstig vestigingsklimaat hier bedreigen:

  • verminderde grondstoffenproductie in Nederland en veranderingen in handelsfuncties en distributie 
  • uitbreiding van de Europese Unie zal vooral leiden tot versterking van de agribusiness buiten Nederland
  • bij vestiging en ontwikkeling van bedrijven spelen de oorspronkelijke vestigingsvoordelen van ons land geringere rol waaronder ook de lokale landbouwproductie 
  • investeren in onderwijs, innovatievermogen en omgevingskwaliteit is belangrijk
  • harmonisatie in de EU-landen leidt tot gelijktrekking van met name de financieel-economische vestigingsvoorwaarden.

Het advies ‘Agribusiness: steeds meer business, steeds minder agri’ is vastgesteld op februari 2001 en gepubliceerd in juli 2001.