Architectuurbeleid 2001-2004: 'Ontwerpen aan Nederland'

De raad heeft besloten om een korte reactie te schrijven naar aanleiding van de nota 'Architectuurbeleid 2001-2004 Ontwerpen aan Nederland', welke door de Rijksbouwmeester is uitgegeven. De raad constateert met tevredenheid dat de nota Architectuurbeleid uitgaat van een breed architectuurbegrip, zowel voor het stedelijk als het landelijk gebied.

De raad steunt de ambitie om ontwerpende disciplines een plaats te geven bij de aanstaande metamorfose van de ruimte, maar dat vraagt wel om concrete programma's met goede instrumenten. De raad stelt voor om hier met name aandacht te schenken aan de door de raad voorgestelde kwaliteitsbenadering.

Samenvatting

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft besloten om een korte reactie te schrijven naar aanleiding van de nota 'Architectuurbeleid 2001-2004 Ontwerpen aan Nederland', welke door de Rijksbouwmeester is uitgegeven. De raad constateert met tevredenheid dat de nota Architectuurbeleid uitgaat van een breed architectuurbegrip, zowel voor het stedelijk als het landelijk gebied. De raad steunt de ambitie om ontwerpende disciplines een plaats te geven bij de aanstaande metamorfose van de ruimte, maar dat vraagt wel om concrete programma's met goede instrumenten. De raad stelt voor om hier met name aandacht te schenken aan de door de raad voorgestelde kwaliteitsbenadering.
Het briefadvies ‘Architectuurbeleid 2001-2004: ‘Ontwerpen aan Nederland’’ is vastgesteld na een schriftelijke ronde langs de leden van de raad. Verzending aan de Rijksbouwmeester en anderen vond plaats in februari 2001. Het advies is verder niet in druk verschenen.

Beleidsreactie

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de inhoud van het advies betrokken bij de discussie over de Architectuurnota.
De raad heeft geen reactie ontvangen van het ministerie van LNV, noch van de Rijksbouwmeester.