Bergen met beleid

In het kader van het nieuwe adagium 'Ruimte voor water', heeft de raad de mogelijkheden voor de combinatie van natuur, landschap, landbouw en recreatie met ruimte voor water verkend. De raad komt tot de conclusie dat de meekoppeling voor waterberging en/of -buffering met handhaving van de hoofdfunctie nauwelijks mogelijkheden biedt. Wel zijn er goede mogelijkheden voor het omgekeerde: meekoppeling van groene functies in gebieden die voor de hoofdfunctie water worden ingericht en bestemd.

Samenvatting

In het kader van het nieuwe adagium 'Ruimte voor water', heeft de Raad voor het Landelijk Gebied de mogelijkheden voor de combinatie van natuur, landschap, landbouw en recreatie met ruimte voor water verkend. De raad komt tot de conclusie dat de meekoppeling voor waterberging en/of -buffering met handhaving van de hoofdfunctie nauwelijks mogelijkheden biedt. Wel zijn er goede mogelijkheden voor het omgekeerde: meekoppeling van groene functies in gebieden die voor de hoofdfunctie water worden ingericht en bestemd. Het advies ‘Bergen met beleid’ is vastgesteld in mei 2001 en in juni 2001 gepubliceerd.

Beleidsreactie

De staatssecretaris van LNV onderschrijft dat waterberging met behoud van een andere hoofdfunctie veelal niet mogelijk zal zijn. Bij het vasthouden van water ziet ze meer kansen. Het kabinet heeft gekozen voor integraal waterbeheer, dat goede kansen biedt voor landbouw, natuur, recreatie en visserij in combinatie met water.