De natuur van het draagvlak

De raad meent dat niet het ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maar de te beperkte beleidsmatige en bestuurlijke benútting en doorwerking daarvan een beperkende factor is voor het natuurbeleid. Daardoor is het beleid in de praktijk - de uitwerking en de doorwerking - geen juiste afspiegeling van de waardering van de samenleving voor de natuur.

Een betere natuur begint bij het bestuur. Ook een consequent en 'voorbeeldig' beleid kan bijdragen tot een betere benutting van het aanwezige maatschappelijk draagvlak en ook andere partijen aanzetten tot (meer) daden. Dat vergt in de eerste plaats bestuurlijke verinnerlijking van natuur en natuurbeleid. Tevens zijn de herkenbaarheid van beleidsdoelen, duidelijkheid en continuïteit in het beleid belangrijk.

Samenvatting

De Raad voor het Landelijk Gebied meent dat niet het ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maar de te beperkte beleidsmatige en bestuurlijke benútting en doorwerking daarvan een beperkende factor is voor het natuurbeleid. Daardoor is het beleid in de praktijk - de uitwerking en de doorwerking - geen juiste afspiegeling van de waardering van de samenleving voor de natuur. Een betere natuur begint bij het bestuur. Ook een consequent en 'voorbeeldig' beleid kan bijdragen tot een betere benutting van het aanwezige maatschappelijk draagvlak en ook andere partijen aanzetten tot (meer) daden. Dat vergt in de eerste plaats bestuurlijke verinnerlijking van natuur en natuurbeleid. Tevens zijn de herkenbaarheid van beleidsdoelen, duidelijkheid en continuïteit in het beleid belangrijk. Het advies ‘De natuur van het draagvlak’ is vastgesteld in de december 2000 en in maart 2001 gepubliceerd. 

Beleidsreactie

De staatssecretaris van LNV ziet het advies als een ondersteuning van het huidige natuurbeleid en als een bevestiging van de analyses die zijn gemaakt voor de nota 'Natuur voor de mensen, mensen voor de natuur'. Zij onderschrijft het pleidooi voor de herkenbaarheid van de beleidsdoelen. Ook onderschrijft zij dat duidelijkheid en continuïteit in het beleid van groot belang zijn.