De rol van de overheid in een vrije energiemarkt

Ook of wellicht juist in een vrije energiemarkt blijft er een essentiële rol voor de overheid bij het behartigen van de publieke belangen.

Ook of wellicht juist in een vrije energiemarkt blijft er een essentiële rol voor de overheid bij het behartigen van de publieke belangen. De Energieraad geeft in dit advies zijn visie op die publieke belangen. Tevens geeft de Raad aan hoe die belangen in het krachtenveld van een vrije markt verzekerd en geborgd kunnen worden. Zonder die borging is het immers niet zeker dat de vrije markt die publieke belangen adequaat behartigt.