Kansen voor de biologische landbouw

De raad verwacht dat de biologische landbouw in 2015 een marktaandeel van 10 tot 20% kan halen, maar de sector kan dit niet zonder goede randvoorwaarden van de overheid. De raad ziet voor de overheid taken op het gebied van wet- en regelgeving, productiefactoren, financiële instrumenten, kennis, onderzoek en opleiding en tenslotte kennisverspreiding, voorlichting en beeldvorming. Binnen de sector stelt de raad samenwerking, schaalvergroting en productdifferentiatie als voorwaarde, en ook moeten de zwakke plekken in de keten verstrekt worden.

Samenvatting

De Raad voor het Landelijk Gebied verwacht dat de biologische landbouw in 2015 een marktaandeel van 10 tot 20% kan halen, maar de sector kan dit niet zonder goede randvoorwaarden van de overheid. De raad ziet voor de overheid taken op het gebied van wet- en regelgeving, productiefactoren, financiële instrumenten, kennis, onderzoek en opleiding en tenslotte kennisverspreiding, voorlichting en beeldvorming. Binnen de sector stelt de raad samenwerking, schaalvergroting en productdifferentiatie als voorwaarde, en ook moeten de zwakke plekken in de keten verstrekt worden. Het advies ‘Kansen voor een biologische landbouw’ is in december 2000 vastgesteld, en op 28 maart 2001 aangeboden aan minister Brinkhorst tijdens een bijeenkomst in de Konmar-supermarkt in Rijswijk.

Beleidsreactie

De minister vindt dat de raad een optimistisch beeld schetst voor de biologische landbouw. Verder constateert de minister dat de raad de hoofdlijnen van zijn beleid ondersteunt op de punten heldere communicatie naar consumenten, intensiveren en verbreden van onderzoek, en de ontwikkeling in onderwijs. Alleen het voorstel tot handhaving van de omschakelingsregeling kan hij niet onderschrijven.