Orkestreren op maat

Advies over technologische vernieuwing: de rol van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Betere inzet van technologie door orkestrerende overheid. Een orkestrerende overheid kan zorgen voor een succesvollere inzet van technologie bij de vraagstukken van Verkeer en Waterstaat. Op dit moment blijft veel technologische potentie onbenut omdat de organisatie van het innovatieproces te versnipperd is. Van de vele goede ideeën worden er zodoende te weinig grootschalig ingevoerd.

De Raad beveelt minister Netelenbos (verkeer)aan een heldere visie te formuleren, experimenten met durf te ondersteunen en te zorgen voor een juiste mix van aanvullend beleid.De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Orkestreren op maat’ in juni 2001 uitgebracht.