Van modal split naar modal merge

Advies over de toekomst van het regionaal verkeer en vervoer

Mobiliteitsbureaus voor slimmere vervoeroplossingen. Nieuw op te richten regionale mobiliteitsbureaus dragen bij aan een samenhangend en innovatief verkeers- en vervoernetwerk in de regio, dat aansluit bij de wensen van de consument en tegelijk rekening houdt met publieke belangen zoals veiligheid en milieu. Dit concludeert de Raad voor verkeer en waterstaat in zijn advies `Van modal split naar modal merge’ dat in maart 2001 is uitgebracht.