Zorgen voor de energie van morgen

Advies over de lange termijn voorzieningszekerheid van energie

Advies over de lange termijn voorzieningszekerheid van energie

Alles afwegend is de Energieraad niet geheel zonder zorgen over de lange termijn voorzieningszekerheid ten aanzien van olie en gas. Er is meer aandacht nodig voor voorzieningszekerheid in het energiebeleid, in goede internationale afstemming.
De Energieraad adviseert versterking van een aantal bestaande maatregelen op het gebied van informatievoorziening, internationaal handelsklimaat en beperking van de importafhankelijkheid. Daarnaast vindt de Energieraad dat via R&D een aantal aanvullende maatregelen moet worden voorbereid.