Post-Kyoto Energiebeleid

De Algemene Energieraad (AER) vindt het van groot belang dat er zo snel mogelijk een internationaal CO2-handelssysteem komt.

De Algemene Energieraad (AER) vindt het van groot belang dat er zo snel mogelijk een internationaal CO2-handelssysteem komt. In zo'n omgeving heeft Nederland vier sterke punten, die in een Europese emissiearme energievoorziening een belangrijke rol kunnen spelen: gas, biomassa, CO2-opslag en zonne-energie. De AER beveelt de overheid aan om nu al in te zetten op zo breed mogelijke CO2-handel én om initiatief te nemen de sterke punten optimaal uit de verf te laten komen. Dit is de kern van het advies "Post-Kyoto Energiebeleid", waarin de AER zijn visie geeft op de energievoorziening na 2010 in de context van het klimaatbeleid en de Nederlandse kansen daarin.