Terug op de grond en weer tussen de mensen

In het onderzoek en het onderwijs voor voedsel en groen moeten andere accenten worden gelegd. Om het vertrouwen van consumenten in de voedselveiligheid te herstellen moet de noodzakelijke technologische kennis zich meer baseren op de ecologische basis van voedsel en groen.

Technologieontwikkeling moet ook veel meer ingebed worden in kennis van de samenleving. Dat schrijft de Raad voor het Landelijk Gebied op 25 april 2002 aan minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in zijn advies over de Nederlandse Food Delta.

Samenvatting

In april 2002 werd het advies 'Terug op de grond en weer tussen de mensen' door de Raad voor het Landelijk Gebied uitgebracht. Dit advies bevestigt de grote betekenis van kennis en wetenschap voor voeding en voor het agrofoodcluster binnen de Nederlandse economie. De raad geeft ook een aantal aanbevelingen. In het onderzoek en het onderwijs voor voedsel en groen moeten andere accenten worden gelegd. Om het vertrouwen van consumenten in de voedselveiligheid te herstellen moet de noodzakelijke technologische kennis zich meer baseren op de ecologische basis van voedsel en groen. Technologieontwikkeling moet ook veel meer ingebed worden in kennis van de samenleving. De raad ziet initiatieven in de goede richting, maar dat is nog niet voldoende om de solide beweging te smeden die hij nodig acht.

Het kenniscentrum Wageningen is volgens de raad het zwaartepunt in de kennisinfrastructuur voor voedsel en groene ruimte. Het advies gaat in op de rol van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Kennis en informatie over de kwaliteit van voedsel moet objectief zijn en vrijelijk beschikbaar voor consumenten en maatschappelijke organisaties. Dit is essentieel voor het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van het voedsel. Kennis is ook van cruciaal belang voor het ondersteunen van vernieuwingen die nodig zijn om de sterke positie te handhaven die Food Delta Nederland in internationaal verband heeft. Food Delta is het cluster van ondernemingen, organisaties en instellingen die in Nederland gevestigd zijn en die zich bezig houden met de productie van en handel in voedsel en aanverwante bedrijvigheid. De raad ziet naast een ondersteunende rol ook nadrukkelijk een kritische rol voor de wetenschap bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie.