Jaarverslag 2002 - VROM-raad

Logo VROM-Raad

Het jaarverslag 2002 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2002 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.