Advies over de Nederlandse opstelling bij de Europese grondwet

Briefadvies

Op 20 februari 2003 heeft de raad minister Veerman (LNV) en staatssecretaris Van Geel (VROM) geadviseerd over de Nederlandse opstelling in de Europese Conventie. Het ambitieniveau van de Europese Unie wat betreft duurzame ontwikkeling en milieu ligt hoog. Dit ambitieniveau werd in de eerste voorstellen van de Europese Conventie op een aantal punten verlaagd.

Dat baarde de raad - en zijn Europese collega-raden binnen de EEAC - zorgen. Vandaar dat de raad het nodig achtte om te wijzen op de mogelijke verzwakking van het beschermingsniveau van natuur en milieu en van het ontbreken van het aspect milieu in de definitie van duurzame ontwikkeling.

Samenvatting: 

Op 20 februari 2003 heeft de Raad voor het Landelijk Gebied minister Veerman (LNV) en staatssecretaris Van Geel (VROM) geadviseerd over de Nederlandse opstelling in de Europese Conventie. Het ambitieniveau van de Europese Unie wat betreft duurzame ontwikkeling en milieu ligt hoog. Dit ambitieniveau werd in de eerste voorstellen van de Europese Conventie op een aantal punten verlaagd. Dat baarde de raad - en zijn Europese collega-raden binnen de EEAC - zorgen. Vandaar dat de raad het nodig achtte om te wijzen op de mogelijke verzwakking van het beschermingsniveau van natuur en milieu en van het ontbreken van het aspect milieu in de definitie van duurzame ontwikkeling. 

Beleidsreactie en doorwerking

Staatssecreatris Van Geel (VROM) heeft mede namens minister Veerman in een brief op 24 september 2003 zijn waardering uitgesproken over dit initiatief van de raad. De ontwerpteksten zijn in positieve richting bijgesteld. Het is nu nog afwachten hoe de Europese Grondwet uiteindelijk eruit zal zien.