Energie-infrastructuur: tijd voor verandering?

Briefadvies

Met de titel "Tijd voor verandering?" wil de Energieraad uitdrukken dat mettertijd veranderingen in de energie-infrastructuur noodzakelijk zullen zijn, maar anderzijds ook dat er voldoende tijd is om te experimenteren en dat grote keuzes vooralsnog voor de infrastructuur niet aan de orde zijn.
In het licht van de te verwachten veranderingen, lijkt het noodzakelijk te zoeken naar een aanpak, waarin de ontwikkeling van de infrastructuur anticipeert op veranderingen. Dit proces kan en moet snel starten.
Het voorgaande mondt uit in aanbevelingen, gericht op een aanpak die richting geeft aan een op de toekomst gerichte infrastructuur. Een energie-infrastructuur dus die de noodzakelijke transitie naar een duurzame energiehuishouding ondersteunt.