Logistieke uitdagingen voor de Nederlandse economie

Meer efficiency in de binnenlandse distributie, beter benutten van infrastructuur en bedrijven ruimtelijke bijeenbrengen zijn stuk voor stuk logistieke uitdagingen voor Nederland. Opdrachtgevers van het transport, verladers en ontvangers staan daarbij centraal. Vraag is hoe integraal logistiek beleid een sleutel kan zijn voor economische groei en duurzaamheid.

Samenvatting

Met een Actieprogramma de 3 grootste logistieke uitdagingen van deze tijd aangaan:
- verhogen van de efficiency van de binnenlandse distributie met 20 procent binnen 5 jaar
- wegvervoer binnen 5 jaar met 10 procent verplaatsen naar bijvoorbeeld spoor, binnenvaart of kustvaart
- bedrijven of waardeketens clusteren en locaties filevrij met elkaar verbinden.

Alleen zó blijft Nederland aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijvigheid. De focus van de Raad voor Verkeer en Waterstaat richt zich op het verladende bedrijfsleven. Zij zijn immers de belangrijkste opdrachtgevers in de logistieke keten. In feite roept de Raad op tot een integraal keten- en innovatiebeleid.

Innovatieve maatregelen

Van belang is de economische positie van Nederland in de supply chains van het bedrijfsleven te versterken. Dit kan met slimme innovatieve maatregelen en beperkte inzet van de overheid: inspelen op investeringspotentieel en goede ideeën en projecten ondersteunen. Bijvoorbeeld:

Een Taskforce Logistiek en Economie kan naar analogie van het Innovatieplatform overheid en bedrijfsleven bewegen logistieke innovaties tot stand te brengen.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Logistieke uitdagingen voor de Nederlandse economie’ in juni 2003 uitgebracht.