Zorgvuldig omgaan met introductie van marktwerking rond vitale infrastructurele voorzieningen

Gezamenlijk advies van de Energieraad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat

Gezamenlijk advies van de Energieraad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat.

Introductie van meer marktwerking rond infrastructurele voorzieningen vraagt niet alleen om een doordacht ontwerp van de nieuwe marktsituatie. Minstens even belangrijk is het goed beheersen van de overgang van de oude naar de nieuwe situatie.
Op basis van de ervaringen opgedaan in sectoren zoals gas- en elektricteitsvoorziening, personenvervoer, telecom en kabelnetten concluderen de Algemene Energieraad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat dat dit soort veranderingsprocessen in de praktijk veel complexer en onvoorspelbaarder blijkt te zijn dan werd voorzien aan de politieke tekentafel. De raden zijn van mening dat er belangrijke lessen uit deze ervaringen zijn te leren.