Jaarverslag 2003 - VROM-raad

logo VROM-Raad

Het jaarverslag 2003 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2003 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.