Advies met betrekking tot "Water in Beeld 2004"

De Adviescommissie Water heeft in haar eerste vergadering op 12 februari 2004 het concept van Water in Beeld 2004 besproken.