Advies over Nota Ruimte

De rol van de waterbeheerder bij de besluitvorming rond ruimtelijke plannen zou meer gewicht moeten krijgen. De rijkssturing op ruimtelijke planning zou verstrekt moeten worden met name in de economisch sterke gebieden.

Dit zijn enkele aanbevelingen die de Adviescommissie Water heeft over de Nota Ruimte.