Advies Verzekeren en wateroverlast

Verzekeren van schade door wateroverlast heeft de laatste jaren volop in de belangstelling gestaan. Vooral na perioden van hevige regenval neemt de aandacht voor dit onderwerp toe.

De commissie is van oordeel dat schade door wateroverlast in principe verzekerbaar te maken is, maar in de Nederlandse situatie bestaan er onduidelijkheden die eerst opgehelderd moeten worden. Het advies en de bijbehorende aanbiedingsbrief zijn hier te downloaden.